Hazáért körút- Pákozd

Katonai Emlékpark Pákozd- Nemzeti Emlékhely

Pákozd

Pákozd község a történelem számos viharos eseményének tanúja. Az egykor forgalmas Székesfehérvár-Buda közti hadiút, később csak postaút mellett fekszik, gyakran vonultak itt ellenséges katonák, de ide érkeztek Árpád hadai is, és később a török, majd a horvát és a szovjet csapatok is. Két fontos csata fűződik a település nevéhez, az első 1593. november 3-án zajlott, amikor a keresztény csapatok a budai pasa hadaival ütköztek meg itt, és győztek. A másodikra 1848. szeptember 29-én került sor, amikor a forradalom védelmére felsorakozott soknemzetiségű, de magyar érzelmű csapatok Jellasics horvát bán Budára tartó csapatait megállították, és céljától eltérítették. Mindkét esemény nagy erkölcsi erővel bíró győzelem volt, mert reményt adott a haza megvédésére, a változások folytatására.

A Pákozdi Katonai Emlékpark

1951-ben az egykori csatatér magyar állásainál építették fel az Obeliszket, amely azóta is az emlékezés és a honvédelem jelentőségét hirdeti. Ennek tövében jött létre az 1,6 hektáron elterülő Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely. Az emlékhelyet, ahol bemutatják a Magyar Honvédség történetének főbb állomásait 1848. szeptember 28-tól napjainkig, civil összefogás eredményeként, 2010-ben adták át jelenlegi formájában.

A KEMPP hiteles helyként mutatja be, és jeleníti meg a háború és a béke kérdéskörét. Bemutatja az ellenséges szándékkal, nagy erővel a nemzetre törő hadak törekvéseit és magatartását, amely valós élet-halál helyzetet teremt, és amelyben a haza védelme nem pusztán matematika, hanem a védelmet számos emberi tényező erősítheti vagy gyengítheti.

A résztvevők átgondolhatják a lehetőségeket az adott szituációban a vezetők és a katonák szemszögéből. Láthatják, hogy eredményes küzdelemhez erő kell, amit csak a nemzet összefogásával állíthat ki az ország. A gyengét legyőzhetik, és akkor más nemzet katonáit etetheti, más ország hatalmát erősítheti, ezért is fontos a haza érdekeinek védelme. A védelem nem csak katonai szálon zajlik, de a haza fegyveres védelméből is minden polgárnak ki kell vennie a részét.